Handicap

Svækket eller begrænset af en fysisk, mental, kognitiv eller udviklingsmæssig tilstand: påvirket af handicap. Uarbejdsdygtig på grund af sygdom, skade eller sår. Handicappet. adjektiv.