Feedback

Modtagere er ikke kun passive absorbere af beskeder; de modtager beskeden og svarer på dem. Dette svar fra en modtager på afsenderens besked kaldes feedback. Nogle gange kan en feedback være et ikke-verbalt smil, suk osv.